Darmowa dostawa od 3 500,00 €
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka dotycząca cookies

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Lipianach.
 
 
 
 
 1. Administrator - oznacza Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Lipianach /kod pocztowy 74-200/, ul. Myśliborska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000848672, NIP: PL 853 152 61 53, REGON: 386439662, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
   
 3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
   
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
   
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający/ą w domenie/ach www.shop.bestsublimation24.eu.
   
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
   
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub, z którym może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 
 
 
 
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisana wartość.
   
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  a/ Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b/ Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenie Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych Urządzenia Użytkownika.
   
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 
 
 
 
 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

  a. Konfigurowania serwisu:
  1/ dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu;
  2/ rozpoznawania Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację do odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3/ zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  4/ zapamiętania historii odwiedzanych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;
  5/ rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

  b. Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie:
  1/  utrzymania sesji Użytkownika Serwisu /po zalogowaniu/, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2/  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  3/ optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

  c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
  1/ dostosowania zawartości stron internetowych Serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznawać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2/ poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

  d. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:
  1/ poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

  e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
  1/ tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.

  f. Świadczenie usług reklamowych:
  1/ dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

  g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
   
 2. Administrator usług wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

  a. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  1/ www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

  b. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  1/  IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]

  c. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
  1/ Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  2/ Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3/ PayPal [administrator cookies:PayPal (Europe) S.à r.l & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]

  d. Wykorzystaniem funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  1/ plus.google.com 
  [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  2/ Facebook [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

  e. Wykorzystaniem funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  1/ skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA] 

 
 
 
 
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania /przeglądarki internetowej/.

 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności na stronie internetowej Serwisu.
pixel